Maršala Tita 66, Lipar
25232 Kula
Broj telefona: 025 707 005
Apoteka broj telefona: 025 707 577