Обележавање кампање Међународни дан старијих особа

Табела за извештавање поводом обележавања кампање

Промоција активног и здравог старења

Да ли је пандемија променила поглед на старост и старење?


Финансијски план

Правилник о набавкама у Дому здравља Кула по ЗЈН 2012

Правилник о набавкама у Дому здравља Кула по ЗЈН 2019

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2020. годину

Колективни уговор

Правилник о организацији и систематизацији послова са применом од 01.01.2019.године

Одлука о измени Правилника о организацији и систематизацији послова са применом од 01.01.2019.године.

Обавештење о одлагању примене правилника о организацији и систематизацији послова до 01.01.2020.године

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова – јануар 2019. године

Одлука о стављању ван снаге одлуке о измени правилника о организацији и систематизацији послова – јануар 2019. године

Обавештење о продужењу рока важења колективног уговора

Обавештење о примени новог посебног колективног уговора за здравствене установе

Колективни уговор за Дом здравља Кула са применом од 16.04.2019. године

Правилник о безбедности и здрављу на раду са применом од 22.05.2019. године

Обавештење о примени новог посебног колективног уговора за здравствене установе почев од 09.01.2020. године

Одлука о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова са Пописом радних места – јануар 2020.године

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести – 06.08.2020. 

План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести у Дому здравља Кула – 06.08.2020. 

Решење о преиспитивању репрезентативости синдиката код послодавца Дом здравља Кула – 23.10.2020. 

Одлука о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова са Пописом радних места – Новембар 2020. године – 09.11.2020.

Колективни уговор за Дом здравља Кула са применом од 24.12.2020. године – датум објаве 16.12.2020. 

Правилник о управљању инфективним медицинским отпадом – датум објаве 25.12.2020.

План управљања инфективним отпадом – датум објаве 25.12.2020. 

Правилник о заштити података о личности у Дому здравља Кула – датум објаве 19.01.2021. 

Правилник о стручном усавршавању и образовању здравствених радника и здравствених сарадника ДЗ Кула

Одлука о измени Правилника о стручном усавршавању и оспособљавању здравствених радника и здравствених сарадника у Дому здравља Кула

Одлука о измени Правилника о организацији и сиситематизацији послова са Пописом радних места – Децембар 2021. година – 23.12.2021.године

Одлука о измени Правилника о организацији и сиситематизацији послова са Пописом радних места –фебруар 2022 година-21.02.2022.године

Одлука о измени Правилника о организацији и сиситематизацији послова са Пописом радних места- Март 2022 година-25.03.2022.године.

Овлашћење за лица органа власти за поступање са захтевима за информације од јавног значаја од 26.08 .2022. године

Одлука о измени Правилника о организацији и ситематизацији полова са пописом радних места септембар месец 2022 године- 02.09.2022. године .