Maršala Tita 99, Kula
25230 Kula
Dom – broj telefona: 025 728 150
Pomoć u kući – broj telefona: 025 729 133
Internet stranica: www.domzastarekula.com
Direktor: Branka Leđenac