Трг ослобођења 9, Кула
25230 Кула
Телефони: 025 723 048
025 729 494

Поливалентна патронажа: 025 723 333, лок. 102
Стоматолог број телефона: 025 721 399
Апотека број телефона: 025 728 180