Кадровски план

Подаци о кадровима на дан 30.06.2017.

Подаци о кадровима на дан 30.09.2017.

Подаци о кадровима на дан 31.12.2017. 

Подаци о кадровима на дан 31.03.2018.

Подаци о кадровима на дан 30.06.2018.

Подаци о кадровима на дан 30.09.2018. 

Подаци о кадровима на дан 31.12.2018.

Подаци о кадровима на дан 31.03.2019.

Подаци о кадровима на дан 30.06.2019. 

Подаци о кадровима на дан 30.09.2019. 

Подаци о кадровима на дан 31.12.2019.

Подаци о кадровима на дан 22.01.2021. 

Подаци о кадровима на дан 25.01.2021. 

Подаци о кадровима на дан 02.02.2021. 

Подаци о кадровима на дан 16.03.2021. 

Подаци о кадровима на дан 18.03.2021. 

Подаци о кадровима на дан 05.05.2021.

Подаци о кадровима на дан 07.05.2021.

Подаци о кадровима на дан 25.06.2021. 

Подаци о кадровима на дан 29.06.2021.

Подаци о кадровима на дан 19.07.2021. 

Подаци о кадровима на дан 06.08.2021.

Подаци о кадровима на дан 16.08.2021.

Подаци о кадровима на дан 23.08.2021.

Подаци о кадровима на дан 13.09.2021. 

Подаци о кадровима на дан 07.10.2021. 

Подаци о кадровима на дан 18.10.2021.

Подаци о кадровима на дан 01.11.2021. 

Подаци о кадровима на дан 15.11.2021.

Подаци о кадровима на дан 18.11.2021.

Подаци о кадровима на дан 07.12.2021.

Подаци о кадровима на дан 24.12.2021. 

Подаци о кадровима на дан 17.01.2022. 

Подаци о кадровима на дан 07.02.2022.

Подаци о кадровима на дан 17.02.2022.

Подаци о кадровима на дан 14.03.2022.

Подаци о кадровима на дан 28.03.2022.

Подаци о кадровима на дан 06.04.2022.

Подаци о кадровима на дан 18.04.2022.

Подаци о кадровима на дан 26.04.2022.

Подаци о кадровима на дан 20.05.2022.

Подаци о кадровима на дан 06.06.2022.

Подаци о кадровима на дан 23.06.2022.

Подаци о кадровима на дан 04.07.2022.

Подаци о кадровима на дан 07.07.2022.

Подаци о кадровима на дан 14.07.2022.

Подаци о кадровима на дан 22.08.2022.

Подаци о кадровима на дан 06.09.2022.

Подаци о кадровима на дан 03.10.2022

Подаци о кадровима на дан 17.10.2022

Подаци о кадровима на дан 02.11.2022.

Подаци о кадровима на дан 17.11.2022.

Подаци о кадровима на дан 22.11.2022.

Подаци о кадровима на дан 02.12.2022.

Подаци о кадровима на дан 13.12.2022.

Подаци о кадровима на дан 15.12.2022.

Подаци о кадровима на дан 20.12.2022.

Подаци о кадровима на дан 27.12.2022.

Подаци о кадровима на дан 09.01.2023

Подаци о кадровима на дан 17.01.2023.