DIREKTOR 
Ševin dr Žarko
specijalista urgentne medicine

 

ZAMENIK DIREKTORA
Beronja dr Ljiljana
specijalista pedijatar

 

Radno vreme: od 07 do 15 časova
Telefon: 025/723 – 048
email: dzkula@open.telekom.rs

 


Kontakt telefoni službi i ambulanti

Direktor 721-191
Sekretarica 723-048
Računovodstvo 721-246
Ekonomat 722-858
Hitna služba 722-147  i 194
Pravna služba 720-191
Glavna sestra 720-210
Medicina rada i psiholog 720-246
Previjalište 721-210
Fizikalna terapija Crvenka 730-044
Kućna nega Sivac 711-737
Dečije ambulante
Dečija ambulanta Kula 720-399
Dečija ambulanta Crvenka 731-121
Dečija ambulanta Sivac 711-122
Opšte ambulante
Opšta praksa Kula 729-494
Opšta ambulanta Crvenka 731-115
Ambulanta Kruščić 5706-003
Ambulanta Ruski Krstur 703-336
Ambulanta Sivac 711-121
Zubne ambulante
Dečija stomatologija Kula 721-399
Zubna ambulanta Pionirski dom 729-045
Zubna ambulanta Ruski Krstur 703-050
Zubna ambulanta Crvenka 731-110
Apoteke
Apoteka Lipar 707-577
Apoteka Kula 721-180 ,723-447, 510-00-22
Apoteka Kula opšta praksa 510-00-20
Apoteka Ruski Krstur 703-313
Apoteka Kruščić 5706-008
Apoteka Sivac 711-117
Apoteka Crvenka 731-120