17.01.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета до повратка на рад одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и мед.негу – 1 извршилац

23.01.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 12 месеци за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење И мед.негу – 1 извршилац И Доктора медицине у СХМП – 1 извршилац

07.02.2020. Одлука о поништењу јавног огласа за пријем у радни однос број 389 

07.02.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 12 месеци за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и мед.негу – 1 извршилац  

11.02.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсустне запослене која је на дужем боловању, до повратка на рад привремено одсутне запослене за послове Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге у Служби за правне и економско-финансијске послове – 1 извршилац

20.02.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета до повратка на рад одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и мед.негу – 1 извршилац

02.03.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 12 месеци за Доктора опште медицине у Служби за хитну медицинску помоћ – 1 извршилац

12.03.2020. Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос број 812 од 11.03.2020.

12.03.2020. Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос број 817 од 12.03.2020.

12.03.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 12 месеци за Доктора опште медицине у Служби за хитну медицинску помоћ – 1 извршилац

12.03.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета до повратка на рад одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и мед.негу – 1 извршилац

31.03.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, до повратка поменуте ас дужег боловања, за послове ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ОДЕЋЕ – 1 извршилац, у Служби за правне и економско финансијске послове

31.03.2020. Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 12 месеци, за послове Доктор медицине – изабрани лекар, број 818 до 12.03.2020. године

03.04.2020. Одлука о поништењу јавног огласа за пријем у радни однос број 820 од 12.03.2020.

08.05.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 12 месеци за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење И медицинску негу – 1 извршилац;

08.05.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству И одсуству са рада ради неге детета до повратка на рад одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству И одсуству са рада ради неге детета за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу – 1 извршилац,

19.06.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 12 месеци за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење И медицинску негу – 2 извршиоца

07.08.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању до повратка на рад одсутне запослене која је на дужем боловању за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење И медицинску негу – 1 извршилац, место рада: Кула

15.09.2020.  Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време – доктор стоматолог, 1 извршилац, у Служби за стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслих

17.09.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 12 месеци за послове доктор опште медицине, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу

01.10.2020.  Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време замене привремено одсутног запосленог који на дужем боловању до повратка на рад одсутног запосленог, за послове домар – мајстор одржавања, 1 извршилац, у Служби за техничке и друге сличне послове

14.10.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време за послове Доктор медицине изабрани лекар, 2 извршиоца, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу и за послове Доктор специјалиста офталмолог – руководилац одсека – 1 извршилац у Офталмолошком одсеку

28.10.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла, у трајању 24 месеца, за послове Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу

02.11.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 24 месеца, за послове Медицинска сестра техничар у амбуланти, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу

03.12.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, за послове Медицинска сестра техничар у амбуланти, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу

07.12.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 24 месеца, за послове Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу

11.12.2020. Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос број 3572 до 03.11.2020. 

21.12.2020. Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос број 3591 од 07.12.2020.

22.12.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 24 месеца, за послове Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу

17.02.2021. Jавни оглас за пријем у радни однос – доктор медицине – 3 извршиоца

01.03.2021. Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос

01.03.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос – доктор медицине

24.03.2021. Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу, место рада Кула

14.04.2021. Одлука о поништењу јавног огласа за пријем у радни однос број 785 до 24.03.2021.

14.04.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног посла у трајању до 12 месеци за послове: Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење И медицинску негу, место рада Кула

16.04.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног посла у трајању до 12 месеци за послове: Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу, месго рада Сивац

29.04.2021. Одлука о поништењу јавног огласа за пријем у радни однос број 1044 до 16.04.2021.године

11.05.2021. Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу, место рада Кула и Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу, место рада Сивац

26.05.2021. Одлука о поништењу Јавног огласа број 1296 до 11.05.2021.године

 

09.06.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног посла у трајању 12 месеци за послове: Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу, место рада Сивац

11.06.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета за послове Доктор медицине у хитној медицинској помоћи, 1 извршилац, у Служби за хитну медицинску помоћ

15.06.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног посла у трајању 12 месеци за послове: Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење И медицинску негу, место рада КУЛА

01.07.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног посла у трајању 12 месеци за послове: Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу, место рада Црвенка

02.07.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за послове: Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, 1 извршилац, у Служби за правне и економско финансијске послове

06.07.2021. Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос број 1790 до 15.06.2021.године

06.07.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног посла у трајању 12 месеци за послове: Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу, место рада Кула

20.07.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, до повратка на рад поменуте запослене за следеће послове: Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу, место рада Кула

22.07.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 12 месеци, 1 извршилац, за послове Доктор медицине у хитној медицинској помоћи у Служби за хитну медицинску помоћ, место рада Кула

30.07.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене  која је на дужем боловању и запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета – 2 извршиоца

11.08.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време за послове Виши физиотерапеут

23.08.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос Доктора опште праксе – изабрани лекар – два извршиоца

06.09.2021. Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос број 2775

06.09.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос Доктора опште медицине, изабрани лекар за одрасле – 1 извршилац

16.09.2021. Одлука о поништењу Јавног огласа број 2890