DOM ZDRAVLJA KULA
Trg oslobođenja 9
25230 Kula
Podračun: 840-24661-59


Datum: 23.01.2020.

Predhodno stanje sredstava na podračunu Doma zdravlja 2,281,435.63
Priliv od RFZO-a za primarnu zz 8,238,364.81
Priliv od RFZO-a za stomatologiju zz 1,040,175.58
Priliv od participacije 1,900.00
Ostali priliv sredstava
Isplaćeno 236,080.74
Stanje sredstava na podračunu Doma zdravlja 11,325,795.28


Izvršena plaćanja po namenama :

 

NAMENA IZNOS
Plate
Prevoz zaposlenih
Energenti
Lekovi u primarnoj zz-ampule 189,044.68
Lekovi van ugovora-Sandostatin,Somatulin
Vakcine
Sanitetski potrošni materijal
Ostali materijalni troškovi u pzz 47,036.06
Ostali materijalni troškovi u stomatologiji
Otpremnine u pzz
Otpremnine u stomatologiji
Jubilarne nagrade u pzz
Jubilarne nagrade u stomatologiji
Pogrebni troškovi
Lekovi na recept
Pomagala
Ostale isplate
Ukupno izvršeno plaćanje: 236,080.74

 

23.01.2020. Specifikacija plaćanja po dobavljačima

 

AMPULIRANI LEKOVI
 PHOENIX PHARMA 35,857.14
 FARMALOGIST 57,490.51
 VEGA 95,697.03
Ukupno: 189,044.68

 

 

SANITETSKI MATERIJAL
 Ukupno:

 

OSTALI MATERIJALNI TROŠAK
PROVIZIJA SDK 1,444.06
 TROSAK ODBLOKADE 960.00
 REGISTRACIJA KOLA 39,062.00
 SUDSKE TAKSE-za registraciju firme 5,570.00
 Ukupno: 47,036.06

 

ENERGENTI
 Ukupno:

 

OSTALI MATERIJALNI TROŠAK – STOMATOLOGIJA
 Ukupno:

 

AMPULIRANI LEKOVI – VAN UGOVORA
 Ukupno:

 

 

LEKOVI NA RECEPT
 Ukupno:

 

POMAGALA
 Ukupno: