DOM ZDRAVLJA KULA
Trg oslobođenja 9
25230 Kula
Podračun: 840-24661-59


Datum: 02.04.2020.

Predhodno stanje sredstava na podračunu Doma zdravlja 2,795,642.33
Priliv od RFZO-a za primarnu zz
Priliv od RFZO-a za stomatologiju zz
Priliv od participacije 3,000.00
Ostali priliv sredstava 24,582.43
Isplaćeno
Stanje sredstava na podračunu Doma zdravlja 2,823,224.76


Izvršena plaćanja po namenama :

 

NAMENA IZNOS
Plate
Prevoz zaposlenih
Energenti
Lekovi u primarnoj zz-ampule
Lekovi van ugovora-Sandostatin,Somatulin
Vakcine
Sanitetski potrošni materijal
Ostali materijalni troškovi u pzz
Ostali materijalni troškovi u stomatologiji
Otpremnine u pzz
Otpremnine u stomatologiji
Jubilarne nagrade u pzz
Jubilarne nagrade u stomatologiji
Pogrebni troškovi
Lekovi na recept
Pomagala
Ostale isplate
Ukupno izvršeno plaćanje:

 

02.04.2020. Specifikacija plaćanja po dobavljačima

 

AMPULIRANI LEKOVI
Ukupno:

 

 

SANITETSKI MATERIJAL
 Ukupno:

 

OSTALI MATERIJALNI TROŠAK
 Ukupno:

 

ENERGENTI
 Ukupno:

 

OSTALI MATERIJALNI TROŠAK – STOMATOLOGIJA
 Ukupno:  

 

AMPULIRANI LEKOVI – VAN UGOVORA
 Ukupno:

 

 

LEKOVI NA RECEPT
 Ukupno:  

 

POMAGALA
 Ukupno: