DOM ZDRAVLJA KULA
Trg oslobođenja 9
25230 Kula
Podračun: 840-24661-59


Datum: 16.08.2019.

Predhodno stanje sredstava na podračunu Doma zdravlja 7,034,019.78
Priliv od RFZO-a za primarnu zz 7,139,747.60
Priliv od RFZO-a za stomatologiju zz 912,343.28
Priliv od participacije 24,870.00
Ostali priliv sredstava
Isplaćeno 10,781,174.27
Stanje sredstava na podračunu Doma zdravlja 4,348,020.32


Izvršena plaćanja po namenama :

 

NAMENA IZNOS
Plate 8,070,304.81
Prevoz zaposlenih
Energenti
Lekovi u primarnoj zz-ampule
Lekovi van ugovora-Sandostatin,Somatulin
Vakcine
Sanitetski potrošni materijal
Ostali materijalni troškovi u pzz
Ostali materijalni troškovi u stomatologiji
Otpremnine u pzz
Otpremnine u stomatologiji
Jubilarne nagrade u pzz
Jubilarne nagrade u stomatologiji
Pogrebni troškovi
Lekovi na recept
Pomagala
Ostale isplate 2,710,869.46
Ukupno izvršeno plaćanje: 10,781,174.27

 

16.08.2019. Specifikacija plaćanja po dobavljačima

 

AMPULIRANI LEKOVI
Ukupno:

 

 

SANITETSKI MATERIJAL
 Ukupno:

 

OSTALI MATERIJALNI TROŠAK
 Ukupno:

 

ENERGENTI
 Ukupno:

 

OSTALI MATERIJALNI TROŠAK – STOMATOLOGIJA
 Ukupno:

 

AMPULIRANI LEKOVI – VAN UGOVORA
 Ukupno:

 

 

LEKOVI NA RECEPT
 Ukupno:

 

POMAGALA
 Ukupno: