ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
25230 Кула
Подрачун: 840-24661-59

Датум: 23.12.2022.

Предходно стање средстава на подрачуну Дома здравља 33,789,19
Прилив од РФЗО-а за примарну зз
Прилив од РФЗО-а за стоматологију зз
Прилив од партиципације 1.250.00
Остали прилив средстава
Исплаћено 26.927,50
Стање средстава на подрачуну Дома здравља 8,111.69


Извршена плаћања по наменама :

НАМЕНА ИЗНОС
Плате
Превоз запослених
Енергенти
Лекови у примарној зз-ампуле
Лекови ван уговора-Сандостатин,Соматулин
Вакцине
Санитетски потрошни материјал 7.980,00
Остали материјални трошкови у пзз 18.947,50
Остали материјални трошкови у стоматологији
Отпремнине у пзз
Отпремнине у стоматологији
Јубиларне награде у пзз
Јубиларне награде у стоматологији
Помоћ за рођење детета
Лекови на рецепт
Помагала
Остале исплате
Укупно извршено плаћање: 26.927,50

23.12.2022. Спецификација плаћања по добављачима

АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ
Укупно:
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ
 CITYCHEM 7.980,00
 Укупно: 7.980,00
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШАК
Keш
PARAGRAF 18.947,50
 Укупно: 18.947,50
ЕНЕРГЕНТИ
 Укупно:
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШАК – СТОМАТОЛОГИЈА
 Укупно:
АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ – ВАН УГОВОРА
 Укупно:
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ
 Укупно:  
ПОМАГАЛА
 Укупно: