ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
25230 Кула
Подрачун: 840-24661-59


Датум: 10.9.2021.

Предходно стање средстава на подрачуну Дома здравља 1,467,277.06
Прилив од РФЗО-а за примарну зз
Прилив од РФЗО-а за стоматологију зз
Прилив од партиципације 1,500.00
Остали прилив средстава
Исплаћено 149,170.78
Стање средстава на подрачуну Дома здравља 1,319,606.28


Извршена плаћања по наменама :

НАМЕНА ИЗНОС
Плате
Превоз запослених
Енергенти
Лекови у примарној зз-ампуле
Лекови ван уговора-Сандостатин,Соматулин
Вакцине
Санитетски потрошни материјал
Остали материјални трошкови у пзз
Остали материјални трошкови у стоматологији
Отпремнине у пзз
Отпремнине у стоматологији
Јубиларне награде у пзз
Јубиларне награде у стоматологији 149,170.78
Помоћ за рођење детета
Лекови на рецепт
Помагала
Остале исплате
Укупно извршено плаћање: 149,170.78

10.09.2021. Спецификација плаћања по добављачима

АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ
Укупно:
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ
 Укупно:
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШАК
 Укупно:
ЕНЕРГЕНТИ
 Укупно:
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШАК – СТОМАТОЛОГИЈА
 Укупно:
АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ – ВАН УГОВОРА
 Укупно:
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ
 Укупно:  
ПОМАГАЛА
 Укупно: