DOM ZDRAVLJA KULA
Trg oslobođenja 9
25230 Kula
Podračun: 840-24661-59


Datum: 16.10.2019.

Predhodno stanje sredstava na podračunu Doma zdravlja 5,224,105.27
Priliv od RFZO-a za primarnu zz 7,180,850.59
Priliv od RFZO-a za stomatologiju zz 897,102.49
Priliv od participacije 28,764.00
Ostali priliv sredstava
Isplaćeno 8,343,727.30
Stanje sredstava na podračunu Doma zdravlja 5,005,309.27


Izvršena plaćanja po namenama :

 

NAMENA IZNOS
Plate 8,096,167.30
Prevoz zaposlenih
Energenti
Lekovi u primarnoj zz-ampule
Lekovi van ugovora-Sandostatin,Somatulin
Vakcine
Sanitetski potrošni materijal
Ostali materijalni troškovi u pzz 247,560.00
Ostali materijalni troškovi u stomatologiji
Otpremnine u pzz
Otpremnine u stomatologiji
Jubilarne nagrade u pzz
Jubilarne nagrade u stomatologiji
Pogrebni troškovi
Lekovi na recept
Pomagala
Ostale isplate
Ukupno izvršeno plaćanje: 8,343,727.30

 

16.10.2019. Specifikacija plaćanja po dobavljačima

 

AMPULIRANI LEKOVI
Ukupno:

 

 

SANITETSKI MATERIJAL
 Ukupno:

 

OSTALI MATERIJALNI TROŠAK
LIMP MERILA 39,600.00
 TEKO LIFTOVI 7,200.00
 REBIC 200,760.00
 Ukupno: 247,560.00

 

ENERGENTI
 Ukupno:

 

OSTALI MATERIJALNI TROŠAK – STOMATOLOGIJA
 Ukupno:

 

AMPULIRANI LEKOVI – VAN UGOVORA
 Ukupno:

 

 

LEKOVI NA RECEPT
 Ukupno:

 

POMAGALA
 Ukupno: