ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
25230 Кула
Подрачун: 840-24661-59


Датум: 12.06.2019.

Предходно стање средстава на подрачуну Дома здравља 2,216,154.48
Прилив од РФЗО-а за примарну зз 1,749,416.67
Прилив од РФЗО-а за стоматологију зз 80,166.67
Прилив од партиципације 28,440.00
Остали прилив средстава
Исплаћено 438,406.18
Стање средстава на подрачуну Дома здравља 3,635,771.64

 

Извршена плаћања по наменама :

 

НАМЕНА ИЗНОС
Плате
Превоз запослених 3,092.01
Енергенти
Лекови у примарној зз-ампуле
Лекови ван уговора-Сандостатин,Соматулин
Вакцине
Санитетски потрошни материјал
Остали материјални трошкови у пзз 435,314.17
Остали материјални трошкови у стоматологији
Отпремнине у пзз
Отпремнине у стоматологији
Јубиларне награде у пзз
Јубиларне награде у стоматологији
Погребни трошкови
Лекови на рецепт
Помагала
Остале исплате
Укупно извршено плаћање: 438,406.18

 

12.06.2019. Спецификација плаћања по добављачима

 

АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ
Укупно:

 

 

САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ
 FARMALOGIST
 Укупно:

 

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШАК
DOLAZECI SPECIJALISTI 333,425.71
 VIKLER KOVAC 36,576.06
 ELKOM 6,900.00
 YUNICOM 32,078.40
 SLUZBENI GLASNIK 26,334.00
 Укупно: 435,314.17

 

ЕНЕРГЕНТИ
 Укупно:

 

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШАК – СТОМАТОЛОГИЈА
 Укупно:

 

АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ – ВАН УГОВОРА
 Укупно:

 

 

ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ
 Укупно:

 

ПОМАГАЛА
 Укупно: