ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
25230 Кула
Подрачун: 840-24661-59


Датум: 12.12.2019.

Предходно стање средстава на подрачуну Дома здравља 4,764,228.60
Прилив од РФЗО-а за примарну зз 162,921.54
Прилив од РФЗО-а за стоматологију зз
Прилив од партиципације 2,200.00
Остали прилив средстава
Исплаћено 193,501.54
Стање средстава на подрачуну Дома здравља 4,735,848.60


Извршена плаћања по наменама :

 

НАМЕНА ИЗНОС
Плате
Превоз запослених
Енергенти
Лекови у примарној зз-ампуле 162,921.54
Лекови ван уговора-Сандостатин,Соматулин
Вакцине
Санитетски потрошни материјал
Остали материјални трошкови у пзз 30,580.00
Остали материјални трошкови у стоматологији
Отпремнине у пзз
Отпремнине у стоматологији
Јубиларне награде у пзз
Јубиларне награде у стоматологији
Погребни трошкови
Лекови на рецепт
Помагала
Остале исплате
Укупно извршено плаћање: 193,501.54

 

12.12.2019. Спецификација плаћања по добављачима

 

АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ
 PHOENIX PHARMA 26,110.26
 FARMALOGIST 98,562.37
 VEGA 35,748.83
 LICENTIS 2,500.08
Укупно: 162,921.54

 

 

САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ
 BIROSERVIS 27,220.00
 TELSAT 3,360.00
 Укупно: 30,580.00

 

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШАК
 Укупно:

 

ЕНЕРГЕНТИ
 Укупно:

 

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШАК – СТОМАТОЛОГИЈА
 Укупно:

 

АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ – ВАН УГОВОРА
 Укупно:

 

 

ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ
 Укупно:

 

ПОМАГАЛА
 Укупно: