ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
25230 Кула
Подрачун: 840-24661-59


Датум: 16.08.2019.

Предходно стање средстава на подрачуну Дома здравља 7,034,019.78
Прилив од РФЗО-а за примарну зз 7,139,747.60
Прилив од РФЗО-а за стоматологију зз 912,343.28
Прилив од партиципације 24,870.00
Остали прилив средстава
Исплаћено 10,781,174.27
Стање средстава на подрачуну Дома здравља 4,348,020.32


Извршена плаћања по наменама :

 

НАМЕНА ИЗНОС
Плате 8,070,304.81
Превоз запослених
Енергенти
Лекови у примарној зз-ампуле
Лекови ван уговора-Сандостатин,Соматулин
Вакцине
Санитетски потрошни материјал
Остали материјални трошкови у пзз
Остали материјални трошкови у стоматологији
Отпремнине у пзз
Отпремнине у стоматологији
Јубиларне награде у пзз
Јубиларне награде у стоматологији
Погребни трошкови
Лекови на рецепт
Помагала
Остале исплате 2,710,869.46
Укупно извршено плаћање: 10,781,174.27

 

16.08.2019. Спецификација плаћања по добављачима

 

АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ
Укупно:

 

 

САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ
 Укупно:

 

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШАК
 Укупно:

 

ЕНЕРГЕНТИ
 Укупно:

 

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШАК – СТОМАТОЛОГИЈА
 Укупно:

 

АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ – ВАН УГОВОРА
 Укупно:

 

 

ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ
 Укупно:

 

ПОМАГАЛА
 Укупно: