СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Адреса: Трг Ослобођења 9, Кула
Руководилац сектора за техничке и друге сличне послове и информатичар: Владимир Олејар
Радно време (радни дани): од 7,00 до 15,00 часова
Телефон: 025 721 191


Запослени у сектору:

  • руководилац сектора и информатичар
  • 5 домара - ложача