SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Adresa: Trg Oslobođenja 9, Kula
Broj telefona: 025/720-210
Radno vreme (radni dani): od 7,00 do 15,00 časova
Glavna sestra: Tatjana Luketa


U službi zajedničkih poslova odgovorno lice je glavna sestra koja učestvuje u obezbeđivanju organizacionog  funkcionisanja službi Doma u saradnji sa direktorom i zamenikom direktora i rukovodiocima službi Doma; Prati i koordinira stručni rad zdravstvenih radnika sa višom i srednjom stručnom spremom kao i radnika na pomoćnim poslovima u službama Doma; posebno vodi brigu o sprovođenju nege bolesnika (kućno lečenje i patronažna služba) kao i o odnosu zdravstvenih radnika prema bolesnicima; Predlaže i preduzima mere za otklanjanje utvrđenih nedostataka u radu službi u dogovoru sa rukovodiocem službe; U dogovoru sa rukovodiocima službi u slučajevima potrebe predlaže raspored zdrastvenih radnika i pomoćno tehničkog osoblja; Brine se o čistoći poslovnog prostora, redu, radu i radnoj disciplini zaposlenih...