Adresa: Crvenka
Telefon: 025/730-044

Zaposleni u službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:

  • 2 doktora specijaliste za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
  • 4 viša fizioterapeuta
  • 2 medicinske sestre - fizioterapeutski tehničari

  • Obavljanje termoterapije: infraruž i solux, određivanje biodoze i ultravioletnih zračenja;
  • Parafinoterapija: pripremanje parafina i gaze sa aplikacijom parafina;
  • Krioterapija - terapija ledom - obezbeđivanje dovoljnih količina leda za lokalnu aplikaciju;
  • Elektroterapija;
  • Hidrokinezi terapija;
  • Kinezi terapija;

Vrše se opšti i specijalistički pregled i ponovni pregled; uzimanje anamnestičkih podataka, analiza medicinske dokumentacije, procena funkcionalnog stanja pacijenata koje obuhvata: posturu (stav, držanje, tela) hod, aktivnu i pasivnu pokretljivost kičme i svih zglobova, tonus, trofiku i snagu mišića po MMT (manuelni mišićni test), refleksnu aktivnost, senzibilitet, antropometrijske mere (obim i dužinu ekstremiteta) stanje periferne cirkulacije, test aktivnosti dnevnog života (A.D.Ž.); određivanje stupnja, spuštenog stopala-podoskopija, plantogram; postavljanje radne i konačne dijagnoze, upućivanje na dopunske preglede i ispitivanja, odnosno bolničko lečenje, određivanje terapije, edukacija pacijenata u terapijske svrhe, unos podataka u medicinsku dokumentaciju;

Konsultativni specijalistički pregled radi davanja ocene i mišljenja po pitanju telesnog oštećenja - invalidnosti radne i ostale radne sposobnosti na traženje lekara, lekarske komisije, inalidske komisije i osiguravajućih zavoda;

Na zahtev ordinirajućeg lekara (zajedno sa njim) vrši kućne konsultativne preglede posebno teških i nepokretnih bolesnika radi davanja saveta i mišljenja po potrebi slanja takvih bolesnika na stacionarno lečenje u rehabilitacione centre;