ОДСЕК МЕДИЦИНЕ РАДА

Адреса: Трг Ослобођења 9, Кула
Телефон: 025/720-246
Радно време: радни дани у две смене од 07 до 20 часова
Руководилац: Лалић др. Драган

На одсеку медицине рада обављају се:

  • специјалистички прегледи и по потреби упућивање на консултативне специјалистичке лабораторијске и РТГ прегледе,
  • претходни, периодични и санитарни прегледа радника (угоститеља, просветних радника, радника у трговини и индустрији, здравству и слично, као и животних намирница);
  • Систематски преглед; по завршеном тимском прегледу радника (пнеумофтизиолог, неуропсихијатар, офталмолог и ОРЛ) анализира прикључене и добијене налазе, уписује их у одговарајућу медицинску документацију, сачињава лекарски извештај радној организиацији и ординирајућем лекару о нађеном стању, радној способности, а по потреби назначује оцену радне способности, предлог за промену радног места радника или упућивање на инвалидску комисију; по потреби даје мишљење и предлог ординирајућем лекару о начину и даљем току терапије;
  • Обавља прегледе за издавање лекарских уверења за заснивање радног односа, полагања возачких испита (у тиму са офталмологом, неуропсихијатром, ОРЛ и психологом), за упис у школу и за склапање брака у случају малолетности;
  • Сачињава и спроводи план и програм вакцинације радника против грипа;

 

Запослени на одсеку за медицину рада:

  • 1 доктор специјалиста медицине рада
  • психолог
  • медицинска сестра