SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Adresa: Trg Oslobođenja 9, Kula
Telefon: 025/722-147    194
Radno vreme: neprekidno
Rukovodilac: Bošković dr. Čedomir


Služba se bavi pružanjem hitne medicinske pomoći kod naglo bolesnih i unesrećenih u ambulanti, kućnim uslovima i na terenu. Vrši incizije i drenaže lokalnih površinskih furunkula, karbunkula, abcesa, bula i sl. promena na koži, primarnu obradu rana sa ili bez šivenja rane, obradu ulkusa, gangrene, opekotina, skidanje šavova, kateterizacija bešike, vađenje stranog tela iz kože i potkožnog tkiva i sprovođenje drugih instrumentalnih procedura, imobilizacija, fiksacija, privremeno zbrinjavanje preloma kostiju i povreda zglobova, repoziciju kile, endotrahijalna intubacija, konikotomiju, kardioverziju, defribilaciju, davanje intrakardijalne injekicije, kardiorespiratornu reanimaciju, zaustavljanje krvarenja većih krvnih sudova Ezmarhovom poveskom, davanje injekcije (potkožno, intramuskularno), davanje intravenske injekcije, davanje lokalne anestezije, aplikacija kiseonika, inhalaciju leka, davanje infuzije, previjanje, zaustavljanje površinskog krvarenja, tamponade površne; e) Vodi propisnu medicinsku dokumentaciju;

 

U službi hitne medicinske pomoći zaposleno je:

1 doktor specijalista urgentne medicine uža specijalnost iz kliničke farmakologije
2 doktora specijaliste urgentne medicine
7 doktora medicine u Službi HMP
odgovorna medicinska sestra
15 medicinskih sestara-tehničara u službi HMP
1 vozač sanitetskog vozila u ekipi HMP i rukovodilac voznog parka - dispečer
9 vozača sanitetskog vozila u ekipi HMP
4 vozača sanitetskog vozila u transportu