02.07.2020. План Јавних набавки за 2020. годину усклађен са новим Законом о Јавним набавкама

06.08.2020. План Јавних набавки за 2020. годину са изменама од 05.08.2020. 

25.12.2020. Правилник о набавкама у Дому здравља Кула по ЗЈН 91/2019