JN BROJ 10/2017 – LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL – LABORATORIJSKI REAGENSI, PO PARTIJAMA
Dokumenta:
1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka JN 10/2017
2. Konkursna dokumentacija JN 10/2017
Datum objave: 14.09.2017.

3. Odluka o dodeli ugovora JN 10/2017, Partija 1
4. Odluka o dodeli ugovora JN 10/2017, Partija 2
Datum objave: 15.09.2017.

5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 10/2017, Partija 1.
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 10/2017, Partija 2.
Datum objave: 03.10.2017.


JN BROJ 11/2017 – ENERGENTI ZA GREJNU SEZONU 2017/2018, PO PARTIJAMA – UGALJ I DRVO ZA OGREV
Dokumenta:
1. Poziv za podnošenje ponude JN 11/2017
2. Konkursna dokumentacija JN 11/2017
Datum objave: 14.09.2017.

 

3. Odluka o dodeli ugovora JN 11/2017, Partija 1
4. Odluka o dodeli ugovora JN 11/2017, Partija 2
Datum objave: 22.09.2017.

 

5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 11/2017, Partija 1
Datum objave: 09.10.2017.

 

6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 11/2017, Partija 2.
Datum objave: 11.10.2017.

 

7. Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci JN 11/2017, Partija 2.
Datum objave: 20.10.2017.


JN BROJ 12/2017 – ENERGENTI ZA GREJNU SEZONU 2017/2018 – ULJE ZA LOŽENJE NISKO SUMPORNO GORIVO – SPECIJALNO NSG-S
Dokumenta:
1. Poziv za podnošenje ponude JN 12/2017
2. Konkursna dokumentacija JN 12/2017
Datum objave: 14.09.2017.

 

3. Odluka o dodeli ugovora JN 12/2017
Datum objave: 29.09.2017. 

 

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 12/2017
Datum objave: 20.10.2017.


JN broj 14/2017 – SREDSTVA ZA HIGIJENU I DEZINFEKCIJU, PO PARTIJAMA
Dokumenta:

1. Poziv za podnošenje ponude JN 14/2017
2. Konkursna dokumentacija JN 14/2017

Datum objave: 09.11.2017. 

3. Pitanje i odgovor 1, JN 14/2017, Partija 5.

Datum objave: 20.11.2017. 

4. Izmena konkursne dokumentacije JN 14/2017 
5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JN 14/2017 
6. Izmena poziva za podnošenje ponude JN 14/2017

Datum objave: 22.11.2017.

7. Odluka o dodeli ugovora JN 14/2017, Partija 1 
8. Odluka o dodeli ugovora JN 14/2017, Partija 2 
9. Odluka o dodeli ugovora JN 14/2017, Partija 3 
10. Odluka o dodeli ugovora JN 14/2017, Partija 4 
11. Odluka o dodeli ugovora JN 14/2017, Partija 5

Datum objave: 11.12.2017.

 

12. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 14/2017, Partija 1 
13. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 14/2017, Partija 2 
14. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 14/2017, Partija 3 
15. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 14/2017, Partija 5 

Datum objave: 05.01.2018. 

16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 14/2017, Partija 4

Datum objave: 09.01.2018.


JN BROJ 15/2017 – MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL, PO PARTIJAMA

1. Poziv za podnošenje ponude JN 15/2017
2. Konkursna dokumentacija JN 15/2017

Datum objave: 29.12.2017.

3. Pitanje i odgovor 1, JN 15/2017, Partija 1

Datum objave: 17.01.2018. 

4. Odluka o dodeli ugovora JN 15/2017, Partija 1 
5. Odluka o dodeli ugovora JN 15/2017, Partija 2
6. Odluka o dodeli ugovora JN 15/2017, Partija 3 
7. Odluka o dodeli ugovora JN 15/2017, Partija 4 
8. Odluka o dodeli ugovora JN 15/2017, Partija 5

Datum objave: 26.02.2018.

9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 15/2017, Partija 1 
10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 15/2017, Partija 2 
11. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 15/2017, Partija 3 
12. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 15/2017, Partija 4 
13. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 15/2017, Partija 5

Datum objave: 28.03.2018.


JN BROJ 16/2017 – ENERGENTI ZA GREJNU SEZONU 2017/2018 – ULJE ZA LOŽENJE NISKO SUMPORNO GORIVO – SPECIJALNO NSG-S

1. Poziv za podnošenje ponude JN 16/2017
2. Konkursna dokumentacija JN 16/2017

Datum objave: 15.01.2018. 

3. Odluka o dodeli ugovora JN 16/2017

Datum objave: 05.03.2018.

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 16/2017

Datum objave: 03.04.2018.


JN BROJ 17/2017 – ENERGENTI ZA GREJNU SEZONU 2017/2018 – UGALJ

1. Poziv za podnošenje ponude JN 17/2017 
2. Konkursna dokumentacija JN 17/2017

Datum objave: 15.01.2018. 

3. Odluka o dodeli ugovora JN 17/2017

Datum objave: 07.03.2018.

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 17/2017

Datum objave: 28.03.2018.


JN BROJ 18/2017 – ODRŽAVANJE SOFTVERA U KNJIGOVODSTVU, PO PARTIJAMA

1. Mišljenje Uprave za javne nabavke o osnovanosti primene pregovaračkog postupka za JN 18/2017 
2. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka JN 18/2017 
3. Konkursna dokumentacija JN 18/2017

Datum objave: 23.01.2018. 

 

4. Odluka o dodeli ugovora JN 18/2017, Partija 1 
5. Odluka o dodeli ugovora JN 18/2017, Partija 2

Datum objave: 06.02.2018. 

 

6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 18/2017, Partija 1
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 18/2017, Partija 2 

Datum objave: 02.03.2018.


JN BROJ 2/2018 – LABORATORIJSKI REAGENSI ZA APARAT SYSMEX – HEMATOLOŠKI BROJAČ

1. Mišljenje Uprave za javne nabavke o osnovanosti primene pregovaračkog postupka za JN 2/2018 
2. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka JN 2/2018 
3. Konkursna dokumentacija JN 2/2018

Datum objave: 15.03.2018.

4. Odluka o dodeli ugovora JN 2/2018

Datum objave: 05.04.2018. 

5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 2/2018

Datum objave: 30.04.2018. 


JN BROJ 4/2018 – JAVNA NABAVKA USLUGE – ODRŽAVANJE SOFTVERA, PO PARTIJAMA

1. Poziv za podnošenje ponude JN 4/2018

2. Konkursna dokumentacija JN 4/2018

Datum objave: 02.04.2018.

 

3. Odluka o dodeli ugovora JN 4/2018, Partija 1 

4. Odluka o dodeli ugovora JN 4/2018, Partija 2 

5. Odluka o dodeli ugovora JN 4/2018, Partija 3

6. Odluka o dodeli ugovora JN 4/2018, Partija 4

Datum objave: 19.04.2018.

 

7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 4/2018, Partija 1 
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 4/2018, Partija 2 
9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 4/2018, Partija 3

Datum objave: 15.05.2018.

10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 4/2018, Partija 4

Datum objave: 18.05.2018.


JN BROJ 5/2018 – MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL, PO PARTIJAMA

1. Poziv za podnošenje ponude JN 5/2018
2. Konkursna dokumentacija JN 5/2018

Datum objave: 11.05.2018.

3. Pitanje i odgovor 1, JN 5/2018
4. Pitanje i odgovor 2, JN 5/2018

Datum objave: 01.06.2018.

5. Izmena konkursne dokumentacije 1, JN 5/2018
6. Izmena poziva za podnošenje ponude JN 5/2018 
7. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JN 5/2018

Datum objave: 13.06.2018.

8. Odluka o dodeli ugovora JN 5/2018, Partija 1
9. Odluka o dodeli ugovora JN 5/2018, Partija 2 
10. Odluka o dodeli ugovora JN 5/2018, Partija 3 
11.  Odluka o dodeli ugovora JN 5/2018, Partija 4
12. Odluka o obustavi postupka JN 5/2018, Partija 5 
13. Odluka o dodeli ugovora JN 5/2018, Partija 6

Datum objave: 17.07.2018.


JN BROJ 3/2018 – MEDICINSKO-TEHNIČKA POMAGALA/RFZO, PO PARTIJAMA

1. Poziv za podnošenje ponude JN 3/2018 
2. Konkursna dokumentacija JN 3/2018 
3. Tabela 3 – Tehničke karakteristike (specifikacije) JN 3/2018 
4. Tabela u okviru obrasca ponude JN 3/2018

Datum objave: 14.05.2018.

5. Pitanje i odgovor 1, JN 3/2018
6. Izmena konkursne dokumentacije 1, JN 3/2018
7. Tabela 3 – Tehničke karakteristike (specifikacije) JN 3/2018 – novo

Datum objave: 16.05.2018.

8. Izmena konkursne dokumentacije 2, JN 3/2018 
9. Izmena poziva za podnosenje ponude JN 3/2018
10. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JN 3/2018

Datum objave: 22.05.2018.

11. Odluka o dodeli ugovora sa Rang listom ponuđača JN 3/2018 
12. Odluka o obustavi postupka JN 3/2018, Partija 2

Datum objave: 11.06.2018.

13. Obaveštenje o obustavi postupka JN 3/2018, Partija 2

Datum objave: 20.06.2018.

14. Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 3/2018

Datum objave: 27.06.2018.


JN broj 7/2018 – KANCELARIJSKI MATERIJAL, PO PARTIJAMA

1. Poziv za podnošenje ponude JN 7/2018
2. Konkursna dokumentacija JN 7/2018

Datum objave: 19.06.2018.

3. Odluka o dodeli ugovora JN 7/2018,Partija 1
4. Odluka o dodeli ugovora JN 7/2018,Partija 2

Datum objave: 09.07.2018.


JN BROJ 6/2018 – GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA – EVRO PREMIJUM BMB 95, EVRO DIZEL, TNG

  1. Poziv za podnošenje ponude JN 6/2018
  2. Konkursna dokumentacija JN 6/2018

Datum objave: 26.06.2018.


JN BROJ 9/2018 – OSIGURANJE IMOVINE I LICA,PO PARTIJAMA

1. Poziv za podnošenje ponude JN 9/2018 

2. Konkursna dokumentacija JN 9/2018

Datum objave: 04.07.2018.

3. Pitanje i odgovor 1, JN 9/2018

Datum objave: 09.07.2018.