Maršala Tita 17, Nova Crvenka
25220 Kula
Broj telefona: 025 701 899