Fruškogorska 49, Ruski Krstur
25233 Kula
Broj telefona: 025 703 336
Apoteka: 025 703 313