Финансијски план

Правилник о Јавним набавкама

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2019. годину

Колективни уговор

Правилник о организацији и систематизацији послова са применом од 01.01.2019.године

Одлука о измени Правилника о организацији и систематизацији послова са применом од 01.01.2019.године.

Обавештење о одлагању примене правилника о организацији и систематизацији послова до 01.01.2020.године

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова – јануар 2019. године

Одлука о стављању ван снаге одлуке о измени правилника о организацији и систематизацији послова – јануар 2019. године

Обавештење о продужењу рока важења колективног уговора

Обавештење о примени новог посебног колективног уговора за здравствене установе

Колективни уговор за Дом здравља Кула са применом од 16.04.2019. године

Правилник о безбедности и здрављу на раду са применом од 22.05.2019. године