Маршала Тита 99, Кула
25230 Кула
Дом – број телефона: 025 728 150
Помоћ у кући – број телефона: 025 729 133
Интернет страница: www.domzastarekula.com
Директор: Бранка Леђенац