Trg oslobođenja 9, Kula
25230 Kula
Telefoni: 025 723 048
025 729 494

Polivalentna patronaža: 025 723 333, lok. 102
Stomatolog broj telefona: 025 721 399
Apoteka broj telefona: 025 728 180