DIREKTOR 
Ševin dr Žarko
specijalista urgentne medicine

 

ZAMENIK DIREKTORA
Beronja dr Ljiljana
specijalista pedijatar

 

Radno vreme: od 07 do 15 časova
Telefon: 025/723 – 048
email: dzkula@open.telekom.rs

 


Centar za respiratorne infekcije 064/8492467
Kol centar za pacijente Kula

Crvenka

Sivac

Ruski Krstur

Lipar

Kruščić

025/729-494

025/731-115

025/711-121

025/703-336

025/707-005

025/5706-003

Služba hitne medicinske pomoći 194

025/722-147

064/8492450

Zavod za javno zdravlje Sombor 025/412888
L E K A R I
dr Ševin Žarko-saglasan direktor-SHMP 064/278-64-51
dr Adamović Gordana zdravstvena stanica Crvenka 069/1569801

064/8492468

dr Anđić Marko opšta praksa Kula  063/7481740
dr Beronja Ljiljana pedijatrija Kula 063/779-87-59

064/8492445

dr Bogić Sanja ambulanta Lipar 064/9604661

064/8492472

dr Bošković Čedomir SHMP-šef službe 064/8492475
dr Bulatović Vera  opšta praksa Kula 060/660-27-30
dr Đukić Smiljanić Miroslava SHMP 060/5334149
dr Gnjato Goran zdravstvena stanica Sivac 064/8492474
dr Glištra Slavica ambulanta Kruščić 064/8492471
dr Hupert Gordana SHMP 064/2724996

060/5554070

dr Ilić Danilo fizijatar 065/2701899
dr Mučenski Marija fizijatar 060/3968888
dr Kastratović Marijana pedijatrija Ruski Krstur 060/0277623
dr Kiralj  Valerija pedijatrija Kula 063/8279910
dr Kordić Ivanka opšta praksa Kula 063/8773891
dr Kovačević Branka psihijatrija 063/8888348
dr Reljić Ivana zdravstvena stanica Crvenka 064/4913830
dr Lalić Dragan medicina rada 064/1789260
dr Milić Biljana SHMP 061/1303995
dr Milović Branka ORL 063/7677072
dr Mršević Miroslav pulmolog 064/8492467
dr Nađ Zlatana zdravstvena stanica Ruski Krstur 064/4708620

064/8492469

dr Plazinčić Marijana kućna nega 065/8705836
dr Popović Miloš zdravstvena stanica Crvenka 063/8676705
dr Raković Nevenka SHMP 064/0473732
dr Bogić Sanja ambulanta Lipar 064/9604661
dr Marković Snežana oftalmologija 063/548697
dr Strugar Stana biohemijska laboratorija 060/0722336
dr Uglješić Aleksandra SHMP 063/8383736
prof dr Vasović Velibor SHMP 064/1823345
dr Žeravica Marija SHMP 063/1152542
S T O M A T O L O G I J A
dr Milićević Tomislav dečija i preventivna stomatologija-Kula 063/526887
dr Arlov Ljubica dečija i preventivna stomatologija-Kula 064/9594638
dr Pejin Radmila dečija i preventivna stomatologija-Sivac

 

060/4101335
dr Ilina Uskoković stomatologija-odrasli Kula,Crvenka 062/1336611
dr Macavara Biljana Stomatologija-odrasli Kula 060/01311372

Kontakt telefoni službi i ambulanti

Direktor 721-191
Sekretarica 723-048
Računovodstvo 721-246
Ekonomat 722-858
Hitna služba 722-147  i 194
Pravna služba 720-191
Glavna sestra 720-210
Medicina rada i psiholog 720-246
Previjalište 721-210
Fizikalna terapija Crvenka 730-044
Kućna nega Sivac 711-737
Dečije ambulante
Dečija ambulanta Kula 720-399
Dečija ambulanta Crvenka 731-121
Dečija ambulanta Sivac 711-122
Opšte ambulante
Opšta praksa Kula 729-494
Opšta ambulanta Crvenka 731-115
Ambulanta Kruščić 5706-003
Ambulanta Ruski Krstur 703-336
Ambulanta Sivac 711-121
Zubne ambulante
Dečija stomatologija Kula 721-399
Zubna ambulanta Pionirski dom 729-045
Zubna ambulanta Ruski Krstur 703-050
Zubna ambulanta Crvenka 731-110
Apoteke
Apoteka Lipar 707-577
Apoteka Kula 721-180 ,723-447, 510-00-22
Apoteka Kula opšta praksa 510-00-20
Apoteka Ruski Krstur 703-313
Apoteka Kruščić 5706-008
Apoteka Sivac 711-117
Apoteka Crvenka 731-120