ДИРЕКТОР 
Шевин др Жарко
специјалиста ургентне медицине

 

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
Бероња др Љиљана
специјалиста педијатар

 

Радно време: од 07 до 15 часова
Телефон: 025/723 – 048
email: dzkula@open.telekom.rs

 


Контакт телефони служби и амбуланти

Директор 721-191
Секретарица 723-048
Рачуноводство 721-246
Економат 722-858
Хитна служба 722-147  и 194
Правна служба 720-191
Главна сестра 720-210
Медицина рада и психолог 720-246
Превијалиште 721-210
Физикална терапија Црвенка 730-044
Кућна нега Сивац 711-737
Дечије амбуланте
Дечија амбуланта Кула 720-399
Дечија амбуланта Црвенка 731-121
Дечија амбуланта Сивац 711-122
Опште амбуланте
Општа пракса Кула 729-494
Општа амбуланта Црвенка 731-115
Амбуланта Крушчић 5706-003
Амбуланта Руски Крстур 703-336
Амбуланта Сивац 711-121
Зубне амбуланте
Дечија стоматологија Кула 721-399
Зубна амбуланта Пионирски дом 729-045
Зубна амбуланта Руски Крстур 703-050
Зубна амбуланта Црвенка 731-110
Апотеке
Апотека Липар 707-577
Апотека Кула 721-180 ,723-447, 510-00-22
Апотека Кула општа пракса 510-00-20
Апотека Руски Крстур 703-313
Апотека Крушчић 5706-008
Апотека Сивац 711-117
Апотека Црвенка 731-120