17.01.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета до повратка на рад одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и мед.негу – 1 извршилац

 

23.01.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 12 месеци за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење И мед.негу – 1 извршилац И Доктора медицине у СХМП – 1 извршилац

07.02.2020. Одлука о поништењу јавног огласа за пријем у радни однос број 389 

07.02.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 12 месеци за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и мед.негу – 1 извршилац  

11.02.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсустне запослене која је на дужем боловању, до повратка на рад привремено одсутне запослене за послове Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге у Служби за правне и економско-финансијске послове – 1 извршилац

20.02.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета до повратка на рад одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и мед.негу – 1 извршилац

02.03.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 12 месеци за Доктора опште медицине у Служби за хитну медицинску помоћ – 1 извршилац

12.03.2020. Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос број 812 од 11.03.2020.

12.03.2020. Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос број 817 од 12.03.2020.

12.03.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 12 месеци за Доктора опште медицине у Служби за хитну медицинску помоћ – 1 извршилац

12.03.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета до повратка на рад одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и мед.негу – 1 извршилац

31.03.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, до повратка поменуте ас дужег боловања, за послове ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ОДЕЋЕ – 1 извршилац, у Служби за правне и економско финансијске послове

31.03.2020. Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 12 месеци, за послове Доктор медицине – изабрани лекар, број 818 до 12.03.2020. године

03.04.2020. Одлука о поништењу јавног огласа за пријем у радни однос број 820 од 12.03.2020.

08.05.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 12 месеци за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење И медицинску негу – 1 извршилац;

08.05.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству И одсуству са рада ради неге детета до повратка на рад одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству И одсуству са рада ради неге детета за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу – 1 извршилац,

19.06.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 12 месеци за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење И медицинску негу – 2 извршиоца

07.08.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању до повратка на рад одсутне запослене која је на дужем боловању за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење И медицинску негу – 1 извршилац, место рада: Кула

15.09.2020.  Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време – доктор стоматолог, 1 извршилац, у Служби за стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслих

17.09.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 12 месеци за послове доктор опште медицине, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу