17.01.2020. Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene koja je na dužem bolovanju, porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta do povratka na rad odsutne zaposlene koja je na dužem bolovanju, porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta za Doktora opšte medicine u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih, kućno lečenje i med.negu – 1 izvršilac

 

23.01.2020. Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog povećanog obima posla u trajanju od 12 meseci za Doktora opšte medicine u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih, kućno lečenje I med.negu – 1 izvršilac I Doktora medicine u SHMP – 1 izvršilac

07.02.2020. Odluka o poništenju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj 389 

07.02.2020. Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog povećanog obima posla u trajanju do 12 meseci za Doktora opšte medicine u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih, kućno lečenje i med.negu – 1 izvršilac  

11.02.2020. Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsustne zaposlene koja je na dužem bolovanju, do povratka na rad privremeno odsutne zaposlene za poslove Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge u Službi za pravne i ekonomsko-finansijske poslove – 1 izvršilac

20.02.2020. Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene koja je na dužem bolovanju, porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta do povratka na rad odsutne zaposlene koja je na dužem bolovanju, porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta za Doktora opšte medicine u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih, kućno lečenje i med.negu – 1 izvršilac

02.03.2020. Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog povećanog obima posla u trajanju do 12 meseci za Doktora opšte medicine u Službi za hitnu medicinsku pomoć – 1 izvršilac

12.03.2020. Odluka o poništenju Javnog oglasa za prijem u radni odnos broj 812 od 11.03.2020.

12.03.2020. Odluka o poništenju Javnog oglasa za prijem u radni odnos broj 817 od 12.03.2020.

12.03.2020. Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog povećanog obima posla u trajanju od 12 meseci za Doktora opšte medicine u Službi za hitnu medicinsku pomoć – 1 izvršilac

12.03.2020. Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene koja je na dužem bolovanju, porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta do povratka na rad odsutne zaposlene koja je na dužem bolovanju, porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta za Doktora opšte medicine u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih, kućno lečenje i med.negu – 1 izvršilac