Adresa: Gornji objekat Kula, Blok 13 bb
Telefon: 025/723-333 lokal 102, direktna linija 515-00-63
Radno vreme (radni dani): od 7,00 do 15,00 časova
Rukovodilac: Dr Miroslav Mršević

Na odeljenju je zaposleno:

  • 1 doktor specijalista pneumoftiziolog
  • 1 RTG teničar

Na odeljenju se obavljaju opšti klinički pregledi, analiza medicinske dokumentacije postavljanje radne ili konačne dijagnoze, upućivanje na dopunske preglede ili ispitivanja odnosno bolničko lečenje, određivanje terapije, edukacija pacijenta u terapijske svrhe; sprovođenje higjensko epidemiološkog nadzora uz saradnju sa zavodom za javno zdravlje; sprovođenje socijalne ankete i socijalne intervencije uz saradnju sa centrom za socijalni rad; ponovni specijalističko-konsultativni pregled: analiza medicinske dokumentacije, provera efikasnosti propisane terapije, ponovni klinički opšti ili ciljani pregled, provera radne ili postavljanje konačne dijagnoze, predlog terapije upućivanje na dodatna ispitivanja, pregled ili bolničko lečenje po potrebi, prevencija sekundarnih komplikacija bolesti, edukacija pacijenata u terapijske svrhe; unos podataka u medicinsku dokumentaciju;

Lekarski specijalistički pregled sa obradom za upućivanje na lekarsko invalidsku komisiju, kao i drugi potrebni pregledi i analize za obradu bolesnika kao i popunjavanje odgovarajućih obrazaca propisanih Zakonom;

Učestvovanje u sistematskim i serijskim pregledima radnika sa specijalistom medicine rada, neuropsihijatrom, oftalmologom, specijalistom za ORL i psihologom;