DOM ZDRAVLJA KULA
Trg oslobođenja 9
25230 Kula
Podračun: 840-24661-59


Datum: 05.12.2019.

Predhodno stanje sredstava na podračunu Doma zdravlja 6,169,253.50
Priliv od RFZO-a za primarnu zz
Priliv od RFZO-a za stomatologiju zz
Priliv od participacije 1,650.00
Ostali priliv sredstava 447,802.28
Isplaćeno 276,813.25
Stanje sredstava na podračunu Doma zdravlja 6,535,897.99


Izvršena plaćanja po namenama :

 

NAMENA IZNOS
Plate
Prevoz zaposlenih
Energenti 1,080.00
Lekovi u primarnoj zz-ampule 194,005.46
Lekovi van ugovora-Sandostatin,Somatulin
Vakcine
Sanitetski potrošni materijal 3,716.35
Ostali materijalni troškovi u pzz
Ostali materijalni troškovi u stomatologiji
Otpremnine u pzz
Otpremnine u stomatologiji
Jubilarne nagrade u pzz 78,011.44
Jubilarne nagrade u stomatologiji
Pogrebni troškovi
Lekovi na recept
Pomagala
Ostale isplate
Ukupno izvršeno plaćanje: 276,813.25

 

05.12.2019. Specifikacija plaćanja po dobavljačima

 

AMPULIRANI LEKOVI
 PHOENIX PHARMA 37457.2
 FARMALOGIST 119,520.94
 VEGA 37,027.32
Ukupno: 194,005.46

 

 

SANITETSKI MATERIJAL
 MESSER TEHNOGAS 3,716.35
 Ukupno: 3,716.35

 

OSTALI MATERIJALNI TROŠAK
 Ukupno:

 

ENERGENTI
 EPS 1,080.00
 Ukupno: 1,080.00

 

OSTALI MATERIJALNI TROŠAK – STOMATOLOGIJA
 Ukupno:

 

AMPULIRANI LEKOVI – VAN UGOVORA
 Ukupno:

 

 

LEKOVI NA RECEPT
 Ukupno:

 

POMAGALA
 Ukupno: