DOM ZDRAVLJA KULA
Trg oslobođenja 9
25230 Kula
Podračun: 840-24661-59


Datum: 16.09.2019.

Predhodno stanje sredstava na podračunu Doma zdravlja 5,174,751.06
Priliv od RFZO-a za primarnu zz 7,158,573.74
Priliv od RFZO-a za stomatologiju zz 820,664.97
Priliv od participacije 13,050.00
Ostali priliv sredstava 18,222.47
Isplaćeno 7,997,871.34
Stanje sredstava na podračunu Doma zdravlja 5,187,390.90


Izvršena plaćanja po namenama :

 

NAMENA IZNOS
Plate 7,997,461.18
Prevoz zaposlenih
Energenti
Lekovi u primarnoj zz-ampule
Lekovi van ugovora-Sandostatin,Somatulin
Vakcine
Sanitetski potrošni materijal
Ostali materijalni troškovi u pzz
Ostali materijalni troškovi u stomatologiji
Otpremnine u pzz
Otpremnine u stomatologiji
Jubilarne nagrade u pzz
Jubilarne nagrade u stomatologiji
Pogrebni troškovi
Lekovi na recept
Pomagala
Ostale isplate 410.16
Ukupno izvršeno plaćanje: 7,997,461.18

 

16.09.2019. Specifikacija plaćanja po dobavljačima

 

AMPULIRANI LEKOVI
Ukupno:

 

 

SANITETSKI MATERIJAL
 Ukupno:

 

OSTALI MATERIJALNI TROŠAK
 Ukupno:

 

ENERGENTI
 Ukupno:

 

OSTALI MATERIJALNI TROŠAK – STOMATOLOGIJA
 Ukupno:

 

AMPULIRANI LEKOVI – VAN UGOVORA
 Ukupno:

 

 

LEKOVI NA RECEPT
 Ukupno:

 

POMAGALA
 Ukupno: