ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
25230 Кула
Подрачун: 840-24661-59

Датум: 26.04.2022.

Предходно стање средстава на подрачуну Дома здравља 1,700,861,53
Прилив од РФЗО-а за примарну зз
Прилив од РФЗО-а за стоматологију зз
Прилив од партиципације 3.250.00
Остали прилив средстава
Исплаћено 6.090,00
Стање средстава на подрачуну Дома здравља 1,698,021.53


Извршена плаћања по наменама :

НАМЕНА ИЗНОС
Плате
Превоз запослених
Енергенти
Лекови у примарној зз-ампуле
Лекови ван уговора-Сандостатин,Соматулин
Вакцине
Санитетски потрошни материјал
Остали материјални трошкови у пзз 6.090,00
Остали материјални трошкови у стоматологији
Отпремнине у пзз
Отпремнине у стоматологији
Јубиларне награде у пзз
Јубиларне награде у стоматологији
Помоћ за рођење детета
Лекови на рецепт
Помагала
Остале исплате
Укупно извршено плаћање: 6.090,00

08.02.2022. Спецификација плаћања по добављачима

АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ
Укупно:
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ
 Укупно:
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШАК
Keш 6.090,00
 Укупно: 6.090,00
ЕНЕРГЕНТИ
 Укупно:
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШАК – СТОМАТОЛОГИЈА
 Укупно:
АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ – ВАН УГОВОРА
 Укупно:
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ
 Укупно:  
ПОМАГАЛА
 Укупно: