DOM ZDRAVLJA KULA
Trg oslobođenja 9
25230 Kula
Podračun: 840-24661-59


Datum: 18.02.2020.

Predhodno stanje sredstava na podračunu Doma zdravlja 4,492,995.20
Priliv od RFZO-a za primarnu zz 7,998,658.21
Priliv od RFZO-a za stomatologiju zz 1,025,446.90
Priliv od participacije 750.00
Ostali priliv sredstava 20,371.31
Isplaćeno 9,302,365.00
Stanje sredstava na podračunu Doma zdravlja 4,235,856.62


Izvršena plaćanja po namenama :

 

NAMENA IZNOS
Plate 9,044,476.42
Prevoz zaposlenih
Energenti
Lekovi u primarnoj zz-ampule
Lekovi van ugovora-Sandostatin,Somatulin
Vakcine
Sanitetski potrošni materijal 257,888.58
Ostali materijalni troškovi u pzz
Ostali materijalni troškovi u stomatologiji
Otpremnine u pzz
Otpremnine u stomatologiji
Jubilarne nagrade u pzz
Jubilarne nagrade u stomatologiji
Pogrebni troškovi
Lekovi na recept
Pomagala
Ostale isplate
Ukupno izvršeno plaćanje: 9,302,365.00

 

18.02.2020. Specifikacija plaćanja po dobavljačima

 

AMPULIRANI LEKOVI
Ukupno:

 

 

SANITETSKI MATERIJAL
 MEDICOM 71,306.40
 MEDINIC 19,057.50
 MEDILABOR 130,108.88
 MEDICINSKI DEPO PLUS 27,095.80
 FARMALOGIST 1,680.00
 VELEBIT 8,640.00
 Ukupno: 257,888.58

 

OSTALI MATERIJALNI TROŠAK
 Ukupno:

 

ENERGENTI
 Ukupno:

 

OSTALI MATERIJALNI TROŠAK – STOMATOLOGIJA
 Ukupno:

 

AMPULIRANI LEKOVI – VAN UGOVORA
 Ukupno:

 

 

LEKOVI NA RECEPT
 Ukupno:

 

POMAGALA
 Ukupno: