ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
25230 Кула
Подрачун: 840-24661-59


Датум: 25.11.2020.

Предходно стање средстава на подрачуну Дома здравља 2,260,608.39
Прилив од РФЗО-а за примарну зз
Прилив од РФЗО-а за стоматологију зз
Прилив од партиципације 500.00
Остали прилив средстава 399,275.07
Исплаћено 4,642.06
Стање средстава на подрачуну Дома здравља 2,655,741.40


Извршена плаћања по наменама :

 

НАМЕНА ИЗНОС
Плате
Превоз запослених
Енергенти
Лекови у примарној зз-ампуле
Лекови ван уговора-Сандостатин,Соматулин
Вакцине
Санитетски потрошни материјал
Остали материјални трошкови у пзз 4,642.06
Остали материјални трошкови у стоматологији
Отпремнине у пзз
Отпремнине у стоматологији
Јубиларне награде у пзз
Јубиларне награде у стоматологији
Помоћ за рођење детета
Лекови на рецепт
Помагала
Остале исплате
Укупно извршено плаћање: 4,642.06

 

25.11.2020. Спецификација плаћања по добављачима

 

АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ
Укупно:

 

 

САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ
 Укупно:

 

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШАК
POSTA 4,642.06
 Укупно: 4,642.06

 

ЕНЕРГЕНТИ
 Укупно:

 

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШАК – СТОМАТОЛОГИЈА
 Укупно:

 

АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ – ВАН УГОВОРА
 Укупно:

 

 

ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ
 Укупно:  

 

ПОМАГАЛА
 Укупно: