EKONOMSKO-FINANSIJSKI SEKTOR

Adresa: Trg Oslobođenja 9, Kula
Telefon: 025 723 048
Pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove: Slobodanka Janković
Radno vreme (radni dani): od 7,00 do 15,00 časova


Zaposleni u ekonomsko-finansijskom sektoru:

  • pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove i rukovodilac sektora
  • šef računovodstva
  • referent za obračun zarada i naknada
  • knjigovođa robnog knjigovodstva u apotekama 
  • glavni knjigovođa
  • referent za plan, analizu i statistiku
  • referent nabavke - ekonom, i magacioner - arhivar