Adresa: Trg Oslobođenja 9, Kula
Telefon:  025 723 333 lokal 127
Rukovodilac
Radno vreme (radni dani): od 7,00 do 13,00 časova

Na odseku se nalazi:

  • 1 doktor specijalista neuropsihijatar - subspecijalista iz sudske psihijatrije
  • 2 medicinske sestre

Na odeljenju se obavljaju:

  • Specijalistički psihijatrijski pregled i ponovni pregled: uzimanje lične i porodične anamneze, razgovor sa bolesnikom, odnosno pratiocem, uvodni psihijatrijski intervju opšti klinički pregled, ispitivanje stanja psihičkih funkcija;
  • Površinska individualna psihoterapija: razgovor sa bolesnikom bez prisustva trećeg lica pri čemu neuropsihijatar deluje na ličnost bolesnika jednom od metoda površinske psihoterapije (persoazija, ventilacija, savetovanje, sugestija, informacija i dr.); zakazivanje nove seanse psihoterapije i upisivanje celokupnog postupka u odgovarajuću medicinsku dokumentaciju;
  • Specijalistički neurološki pregled: uzimanje anamnestičkih podataka, klinički pregled, ispitivanje stanja svesti, moždanih živaca, piramidnog sistema i ekstrapiramidnog sistema, mišićnog tonusa, testiranje mišićne snage, merenje dužine i obima ekstremiteta, ispitivanje mišićnog refleksa, površinskog i dubokog senzibiliteta, funkcija ravnoteže, kordinacija pokreta, hoda, govora, oštećenje perifernih živaca, psihomotornih sposobnosti meningealnih znakova;
  • Analiza postojeće medicinske dokumentacije; po potrebi upućivanje na pomoćne dijagnostičke preglede (laboratorijske, rentgenske i sl.) i analiza dobijenih nalaza, postavljanje konačne ili radne dijagnoze, određivanje i propisivanje terapije, davanje uputstava i saveta o načinu sprovođenja terapije i higijensko dijetetskog režima, ocena radne sposobnosti, ispisivanje izveštaja o nađenom stanju, dijagnozi, terapiji i radnoj sposobnosti nadležnom lekaru ili odgovarajućim komisijama i unošenje podataka i nalaza u medicinsku dokumentaciju; po potrebi zakazivanje kontrolnog pregleda ili upućivanje na dalje specijalističke preglede ili stacionarno lečenje;
  • Učestvovanje specijaliste neuropsihijatra u sistematskim pregledima radnika sa specijalistom medicine rada i pneumoftiziologom, oftalmologom i specijalistom za ORL i psihologom; učestvovanje sa lekarom specijalistom medicine rada, oftalmologom, ORL, i psihologom u pregledima za izdavanje lekarskih uverenja za vozače;
  • Sprovodi dijagnostičke preglede i lečenje pacijenata u ambulanti i na terenu upućenih od lekara opšte prakse i drugih specijalista, obavlja preglede i lečenje pacijenata upućenih od različitih ustanova i institucija (socijalne službe, škole, radne organizacije i sl.); obavlja preglede u okviru Komisije za kategorizaciju dece ometene u psihofizičkom razvoju; daje mišljenje za lekarsko uverenje povređenim građanima i obavlja ekspertize na zahtev suda za svoje pacijente; organizuje rad na sprovođenju primarne, sekundarne i tercijalne prevencije mentalnih poremećaja na teritoriji svoje ambulante i to na celu populaciju;