Адреса: Трг Ослобођења 9, Кула
Телефон: 025 723 333 локал 120
Руководилац: Миловић др Бранка
Радно време (радни дани): од 7,00 до 15,00 часова
понедељком од 13,00 до 20,00 часова

На одсеку се налазе:

 • 1 доктор специјалиста оториноларинголог
 • медицинска сестра

Одсек се бави следећим пословима:

 • Узимање анамнестичких података, отоскопија, отомикроскопија, риноскопија, епифарингоскопија (индиректна), индиректна ларингоскопија; анализа медицинске документације, постављање, радне или коначне дијагнозе, давање мишљења, преглед терапије, односно медицинских помагала, упућивање на допунске прегледе и испитивање, односно болничко лечење, одредјивање терапије, едукација пацијента у терапијске сврхе;
 • Систематски прегледи пацијената из службе медицине рада и други консултативни прегледи;
 • Испитивање Еустахијеве тубе (Wal-sava proba); испитивање слуха - аудиметрија, тонални лиминарни аудиограм са графичким приказом и очитавањем налаза, израчунавање процента губитка слуха по Flower-sabine, испитивање слуха звучном виљушком, тимпанометрија, испитивање акустичног рефлекса, импеданцеметрија и други тестови;
 • Испитивање говорног статуса и гласа, процена графомоторике, процена способности моторне контроле и ритма говора
 • Ромбергов тест, испитавање вестибуларне функције - статокинетички и оординациони тестови, Френцелове наочаре;
 • Испирање спољашњег ушног канала, чишћење церумена, аспирација секрета из спољашњег слушног ходника, инцизија (отхематома, абцеса на аурикули, у спољашњем ходнику и ретроаурикално) аспирација секрета из носа по Pretz-у, туширање ждрела;
 • Ексцизије фурункула, атерома и др. коже ува, аблација гранулација из ува, каутеризација вена код епистаксе;
 • Вађење страног тела из носа, спољашњег слушног канала и ждрела, полицеровање;
 • Апликација лека у нос и грло;
 • Превијање, заустављање површинског крварења, стављање завоја у пределу носа и уха, предња тампонада носа;
 • Поновни специјалистичко-консултативни преглед: анализа медицинске документације, провера ефикасности прописане терапије, поновни клинички општи или циљани преглед, провера радне или постављање коначне дијагнозе, предлог терапије упућивање на додатна испитивања, преглед или болничко лечење по потреби, превенција секундарних компликација болести, едукација пацијената у терапијске сврхе;