Adresa: Trg Oslobođenja 9, Kula
Telefon: 025 723 333 lokal 120
Rukovodilac: Milović dr Branka
Radno vreme (radni dani): od 7,00 do 15,00 časova
ponedeljkom od 13,00 do 20,00 časova

Na odseku se nalaze:

 • 1 doktor specijalista otorinolaringolog
 • medicinska sestra

Odsek se bavi sledećim poslovima:

 • Uzimanje anamnestičkih podataka, otoskopija, otomikroskopija, rinoskopija, epifaringoskopija (indirektna), indirektna laringoskopija; analiza medicinske dokumentacije, postavljanje, radne ili konačne dijagnoze, davanje mišljenja, pregled terapije, odnosno medicinskih pomagala, upućivanje na dopunske preglede i ispitivanje, odnosno bolničko lečenje, odredjivanje terapije, edukacija pacijenta u terapijske svrhe;
 • Sistematski pregledi pacijenata iz službe medicine rada i drugi konsultativni pregledi;
 • Ispitivanje Eustahijeve tube (Wal-sava proba); ispitivanje sluha - audimetrija, tonalni liminarni audiogram sa grafičkim prikazom i očitavanjem nalaza, izračunavanje procenta gubitka sluha po Flower-sabine, ispitivanje sluha zvučnom viljuškom, timpanometrija, ispitivanje akustičnog refleksa, impedancemetrija i drugi testovi;
 • Ispitivanje govornog statusa i glasa, procena grafomotorike, procena sposobnosti motorne kontrole i ritma govora
 • Rombergov test, ispitavanje vestibularne funkcije - statokinetički i oordinacioni testovi, Frencelove naočare;
 • Ispiranje spoljašnjeg ušnog kanala, čišćenje cerumena, aspiracija sekreta iz spoljašnjeg slušnog hodnika, incizija (othematoma, abcesa na aurikuli, u spoljašnjem hodniku i retroaurikalno) aspiracija sekreta iz nosa po Pretz-u, tuširanje ždrela;
 • Ekscizije furunkula, ateroma i dr. kože uva, ablacija granulacija iz uva, kauterizacija vena kod epistakse;
 • Vađenje stranog tela iz nosa, spoljašnjeg slušnog kanala i ždrela, policerovanje;
 • Aplikacija leka u nos i grlo;
 • Previjanje, zaustavljanje površinskog krvarenja, stavljanje zavoja u predelu nosa i uha, prednja tamponada nosa;
 • Ponovni specijalističko-konsultativni pregled: analiza medicinske dokumentacije, provera efikasnosti propisane terapije, ponovni klinički opšti ili ciljani pregled, provera radne ili postavljanje konačne dijagnoze, predlog terapije upućivanje na dodatna ispitivanja, pregled ili bolničko lečenje po potrebi, prevencija sekundarnih komplikacija bolesti, edukacija pacijenata u terapijske svrhe;