Адреса: Трг Ослобођења 9, Кула
Руководилац: др. Снежана Марковић
Радно време (радни дани): од 7,00 до 15,00 часова
понедељком од 13,00 до 20,00 часова
Телефон: 025 723 333 локал 117

Број извршилаца: 1 медицинска сестра

На одсеку се обављају прегледи и тријажа болесника, одређивање визуса, мерење очног притиска, вађење страних тела, узимање бриса итд.