Адреса: Црвенка
Телефон: 025/730-044

Запослени у служби за физикалну медицину и рехабилитацију:

  • 2 доктора специјалисте за физикалну медицину и рехабилитацију
  • 4 виша физиотерапеута
  • 2 медицинске сестре - физиотерапеутски техничари

  • Обављање термотерапије: инфраруж и солуx, одређивање биодозе и ултравиолетних зрачења;
  • Парафинотерапија: припремање парафина и газе са апликацијом парафина;
  • Криотерапија - терапија ледом - обезбеђивање довољних количина леда за локалну апликацију;
  • Електротерапија;
  • Хидрокинези терапија;
  • Кинези терапија;

Врше се општи и специјалистички преглед и поновни преглед; узимање анамнестичких података, анализа медицинске документације, процена функционалног стања пацијената које обухвата: постуру (став, држање, тела) ход, активну и пасивну покретљивост кичме и свих зглобова, тонус, трофику и снагу мишића по ММТ (мануелни мишићни тест), рефлексну активност, сензибилитет, антропометријске мере (обим и дужину екстремитета) стање периферне циркулације, тест активности дневног живота (А.Д.Ж.); одређивање ступња, спуштеног стопала-подоскопија, плантограм; постављање радне и коначне дијагнозе, упућивање на допунске прегледе и испитивања, односно болничко лечење, одређивање терапије, едукација пацијената у терапијске сврхе, унос података у медицинску документацију;

Консултативни специјалистички преглед ради давања оцене и мишљења по питању телесног оштећења - инвалидности радне и остале радне способности на тражење лекара, лекарске комисије, иналидске комисије и осигуравајућих завода;

На захтев ординирајућег лекара (заједно са њим) врши кућне консултативне прегледе посебно тешких и непокретних болесника ради давања савета и мишљења по потреби слања таквих болесника на стационарно лечење у рехабилитационе центре;