SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE

Adresa: Trg Oslobođenja 9, Kula
Telefon: 025/720-191
Pomoćnik direktora za pravne i opšte poslove: Jasmina Bulatović
Radno vreme (radni dani): od 7,00 do 15,00 časova


Zaposleni u sektoru za opšte i pravne poslove:

  • pomoćnik direktora za pravne i opšte poslove i rukovodilac sektora
  • referent za pravne odnose
  • referent za rad i radne odnose i administrativne poslove
  • referent za bezbednost za zdravlje na radu, zaštitu od požara, odbrambene pripreme i civilnu zaštitu
  • 9 spremačica
  • spremačica - peračica laboratorijskog posuđa
  • radnik u vešeraju