ODSEK MEDICINE RADA

Adresa: Trg Oslobođenja 9, Kula
Telefon: 025/723-333 lokal 107
Radno vreme: radni dani  od 07 do 13 časova

 

IZDAJU SE:
1. LEKARSKA UVERENJA ZA ZAPOSLENJE
2.LEKARSKA UVERENJA ZA POLAGANJE VOZAČKIH ISPITA(SVE KATEGORIJE)
3.LEKARSKA UVERENJA ZA PRODUŽETAK I ZAMENU VOZAČKE DOZVOLE (SVIH KATEGORIJA)
3a.ZA ČAMCE I PLOVILA
4.PREPIS LEKARSKIH UVERENJA
5.PRETHODNI I PRIODIČNI PREGLEDI RADNIKA SVIH STRUKA
6.LEKARSKA UVERENJA ZA POSEBNE NAMENE
7.LEKARSKA UVERENJA ZA NOŠENJE I POSEDOVANJE ORUŽJA

PREGLEDE VRŠE:
OFTALMOLOG,PSIHIJATRAR,PSIHOLOG,SPECIJALISTA MEDICINE RADA +LABORATIJA,EKG, SPIROMETRIJA I DRUGI PREGLEDI U ZAVISNOSTI OD POTREBE I ZAHTEVA RADNOG MESTA.

CENOVNIK ZA NAJČEŠĆA LEKARSKA UVERENJA:
STANDARDNI POSLOVI 2.400
FIZIČKI POSLOVI 2.700
RAD SA STRANKAMA 2,500
PROSVETA,VRTIĆI,RAD SA DECOM 2.500
VOZAČKI ISPITI ZA AMATERE 1.600
VOZAČKI ISPITI ZA PROFESIONAL. 2.800
UPIS NA FAKULTET I ŠKOLE 1.000
NA ZAHTEV SUDA,MUPA I SL. 2.100
PREPIS UVERENJA 1.000
NOŠENJE I POSEDOVANJE ORUŽJA 3.000 +
(Izveštaj izabr.lekara zaoružje) 1.000
RAD NA VISINI/DUBINI 3.000
RAD SA PESTICIDIMA 3.000
AEROZAGAĐENA SREDINA 3.200
OBEZBEĐENJE,ČUVARI,VATROGASCI, 3.200
VOZAČI PROFESIONALCI (dostavna vozila,kamion,autobus) 3.400

Izdavanje lekarskih uverenja vrši se u toku radnog vremena istog dana,dužina pregleda i izdavanje papira od 1 do 3 časa od početka pregleda(u zavisnosti od broja kandidata i vrste pregleda).Lab.analize ažuriraju su kompjuterski i prosleđuju kandidatu/firmi)