Колонија шећеране 18, Црвенка
25220 Кула
Број телефона: 025 730 044