02.07.2020. План Јавних набавки за 2020. годину усклађен са новим Законом о Јавним набавкама

06.08.2020. План Јавних набавки за 2020. годину са изменама од 05.08.2020.