ЈН БРОЈ 10/2017 – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ, ПО ПАРТИЈАМА
Документа:
1. Обавештење о покретању преговарачког поступка ЈН 10/2017
2. Конкурсна документација ЈН 10/2017
Датум објаве: 14.09.2017.

3. Одлука о додели уговора ЈН 10/2017, Партија 1
4. Одлука о додели уговора ЈН 10/2017, Партија 2
Датум објаве: 15.09.2017.

5. Обавештење о закљученом уговору ЈН 10/2017, Партија 1.
6. Обавештење о закљученом уговору ЈН 10/2017, Партија 2.
Датум објаве: 03.10.2017.


ЈН БРОЈ 11/2017 – ЕНЕРГЕНТИ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2017/2018, ПО ПАРТИЈАМА – УГАЉ И ДРВО ЗА ОГРЕВ
Документа:
1. Позив за подношење понуде ЈН 11/2017
2. Конкурсна документација ЈН 11/2017
Датум објаве: 14.09.2017.

 

3. Одлука о додели уговора ЈН 11/2017, Партија 1
4. Одлука о додели уговора ЈН 11/2017, Партија 2
Датум објаве: 22.09.2017.

 

5. Обавештење о закљученом уговору ЈН 11/2017, Партија 1
Датум објаве: 09.10.2017.

 

6. Обавештење о закљученом уговору ЈН 11/2017, Партија 2.
Датум објаве: 11.10.2017.

 

7. Одлука о измени уговора о јавној набавци ЈН 11/2017, Партија 2.
Датум објаве: 20.10.2017.


ЈН БРОЈ 12/2017 – ЕНЕРГЕНТИ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2017/2018 – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ НИСКО СУМПОРНО ГОРИВО – СПЕЦИЈАЛНО НСГ-С
Документа:
1. Позив за подношење понуде ЈН 12/2017
2. Конкурсна документација ЈН 12/2017
Датум објаве: 14.09.2017.

 

3. Одлука о додели уговора ЈН 12/2017
Датум објаве: 29.09.2017. 

 

4. Обавештење о закљученом уговору ЈН 12/2017
Датум објаве: 20.10.2017.


ЈН број 14/2017 – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ, ПО ПАРТИЈАМА
Документа:

1. Позив за подношење понуде ЈН 14/2017
2. Конкурсна документација ЈН 14/2017

Датум објаве: 09.11.2017. 

3. Питање и одговор 1, ЈН 14/2017, Партија 5.

Датум објаве: 20.11.2017. 

4. Измена конкурсне документације ЈН 14/2017 
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 14/2017 
6. Измена позива за подношење понуде ЈН 14/2017

Датум објаве: 22.11.2017.

7. Одлука о додели уговора ЈН 14/2017, Партија 1 
8. Одлука о додели уговора ЈН 14/2017, Партија 2 
9. Одлука о додели уговора ЈН 14/2017, Партија 3 
10. Одлука о додели уговора ЈН 14/2017, Партија 4 
11. Одлука о додели уговора ЈН 14/2017, Партија 5

Датум објаве: 11.12.2017.

 

12. Обавештење о закљученом уговору ЈН 14/2017, Партија 1 
13. Обавештење о закљученом уговору ЈН 14/2017, Партија 2 
14. Обавештење о закљученом уговору ЈН 14/2017, Партија 3 
15. Обавештење о закљученом уговору ЈН 14/2017, Партија 5 

Датум објаве: 05.01.2018. 

16. Обавештење о закљученом уговору ЈН 14/2017, Партија 4

Датум објаве: 09.01.2018.


ЈН БРОЈ 15/2017 – МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ПО ПАРТИЈАМА

1. Позив за подношење понуде ЈН 15/2017
2. Конкурсна документација ЈН 15/2017

Датум објаве: 29.12.2017.

3. Питање и одговор 1, ЈН 15/2017, Партија 1

Датум објаве: 17.01.2018. 

4. Одлука о додели уговора ЈН 15/2017, Партија 1 
5. Одлука о додели уговора ЈН 15/2017, Партија 2
6. Одлука о додели уговора ЈН 15/2017, Партија 3 
7. Одлука о додели уговора ЈН 15/2017, Партија 4 
8. Одлука о додели уговора ЈН 15/2017, Партија 5

Датум објаве: 26.02.2018.

9. Обавештење о закљученом уговору ЈН 15/2017, Партија 1 
10. Обавештење о закљученом уговору ЈН 15/2017, Партија 2 
11. Обавештење о закљученом уговору ЈН 15/2017, Партија 3 
12. Обавештење о закљученом уговору ЈН 15/2017, Партија 4 
13. Обавештење о закљученом уговору ЈН 15/2017, Партија 5

Датум објаве: 28.03.2018.


ЈН БРОЈ 16/2017 – ЕНЕРГЕНТИ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2017/2018 – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ НИСКО СУМПОРНО ГОРИВО – СПЕЦИЈАЛНО НСГ-С

1. Позив за подношење понуде ЈН 16/2017
2. Конкурсна документација ЈН 16/2017

Датум објаве: 15.01.2018. 

3. Одлука о додели уговора ЈН 16/2017

Датум објаве: 05.03.2018.

4. Обавештење о закљученом уговору ЈН 16/2017

Датум објаве: 03.04.2018.


ЈН БРОЈ 17/2017 – ЕНЕРГЕНТИ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2017/2018 – УГАЉ

1. Позив за подношење понуде ЈН 17/2017 
2. Конкурсна документација ЈН 17/2017

Датум објаве: 15.01.2018. 

3. Одлука о додели уговора ЈН 17/2017

Датум објаве: 07.03.2018.

4. Обавештење о закљученом уговору ЈН 17/2017

Датум објаве: 28.03.2018.


ЈН БРОЈ 18/2017 – ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА У КЊИГОВОДСТВУ, ПО ПАРТИЈАМА

1. Мишљење Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка за ЈН 18/2017 
2. Обавештење о покретању преговарачког поступка ЈН 18/2017 
3. Конкурсна документација ЈН 18/2017

Датум објаве: 23.01.2018. 

 

4. Одлука о додели уговора ЈН 18/2017, Партија 1 
5. Одлука о додели уговора ЈН 18/2017, Партија 2

Датум објаве: 06.02.2018. 

 

6. Обавештење о закљученом уговору ЈН 18/2017, Партија 1
7. Обавештење о закљученом уговору ЈН 18/2017, Партија 2 

Датум објаве: 02.03.2018.


ЈН БРОЈ 2/2018 – ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ ЗА АПАРАТ СYСМЕX – ХЕМАТОЛОШКИ БРОЈАЧ

1. Мишљење Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка за ЈН 2/2018 
2. Обавештење о покретању преговарачког поступка ЈН 2/2018 
3. Конкурсна документација ЈН 2/2018

Датум објаве: 15.03.2018.

4. Одлука о додели уговора ЈН 2/2018

Датум објаве: 05.04.2018. 

5. Обавештење о закљученом уговору ЈН 2/2018

Датум објаве: 30.04.2018. 


ЈН БРОЈ 4/2018 – ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА, ПО ПАРТИЈАМА

1. Позив за подношење понуде ЈН 4/2018

2. Конкурсна документација ЈН 4/2018

Датум објаве: 02.04.2018.

 

3. Одлука о додели уговора ЈН 4/2018, Партија 1 

4. Одлука о додели уговора ЈН 4/2018, Партија 2 

5. Одлука о додели уговора ЈН 4/2018, Партија 3

6. Одлука о додели уговора ЈН 4/2018, Партија 4

Датум објаве: 19.04.2018.

 

7. Обавештење о закљученом уговору ЈН 4/2018, Партија 1 
8. Обавештење о закљученом уговору ЈН 4/2018, Партија 2 
9. Обавештење о закљученом уговору ЈН 4/2018, Партија 3

Датум објаве: 15.05.2018.

10. Обавештење о закљученом уговору ЈН 4/2018, Партија 4

Датум објаве: 18.05.2018.


ЈН БРОЈ 5/2018 – МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ПО ПАРТИЈАМА

1. Позив за подношење понуде ЈН 5/2018
2. Конкурсна документација ЈН 5/2018

Датум објаве: 11.05.2018.

3. Питање и одговор 1, ЈН 5/2018
4. Питање и одговор 2, ЈН 5/2018

Датум објаве: 01.06.2018.

5. Измена конкурсне документације 1, ЈН 5/2018
6. Измена позива за подношење понуде ЈН 5/2018 
7. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 5/2018

Датум објаве: 13.06.2018.

8. Одлука о додели уговора ЈН 5/2018, Партија 1
9. Одлука о додели уговора ЈН 5/2018, Партија 2 
10. Одлука о додели уговора ЈН 5/2018, Партија 3 
11.  Одлука о додели уговора ЈН 5/2018, Партија 4
12. Одлука о обустави поступка ЈН 5/2018, Партија 5 
13. Одлука о додели уговора ЈН 5/2018, Партија 6

Датум објаве: 17.07.2018.


ЈН БРОЈ 3/2018 – МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКА ПОМАГАЛА/РФЗО, ПО ПАРТИЈАМА

1. Позив за подношење понуде ЈН 3/2018 
2. Конкурсна документација ЈН 3/2018 
3. Табела 3 – Техничке карактеристике (спецификације) ЈН 3/2018 
4. Табела у оквиру обрасца понуде ЈН 3/2018

Датум објаве: 14.05.2018.

5. Питање и одговор 1, ЈН 3/2018
6. Измена конкурсне документације 1, ЈН 3/2018
7. Табела 3 – Техничке карактеристике (спецификације) ЈН 3/2018 – ново

Датум објаве: 16.05.2018.

8. Измена конкурсне документације 2, ЈН 3/2018 
9. Измена позива за подносење понуде ЈН 3/2018
10. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 3/2018

Датум објаве: 22.05.2018.

11. Одлука о додели уговора са Ранг листом понуђача ЈН 3/2018 
12. Одлука о обустави поступка ЈН 3/2018, Партија 2

Датум објаве: 11.06.2018.

13. Обавештење о обустави поступка ЈН 3/2018, Партија 2

Датум објаве: 20.06.2018.

14. Обавештење о закљученом уговору ЈН 3/2018

Датум објаве: 27.06.2018.


ЈН број 7/2018 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ПО ПАРТИЈАМА

1. Позив за подношење понуде ЈН 7/2018
2. Конкурсна документација ЈН 7/2018

Датум објаве: 19.06.2018.

3. Oдлука о додели уговора ЈН 7/2018,Партија 1
4. Oдлука о додели уговора ЈН 7/2018,Партија 2

Датум објаве: 09.07.2018.


ЈН БРОЈ 6/2018 – ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА – ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, ЕВРО ДИЗЕЛ, ТНГ

  1. Позив за подношење понуде ЈН 6/2018
  2. Конкурсна документација ЈН 6/2018

Датум објаве: 26.06.2018.


ЈН БРОЈ 9/2018 – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА,ПО ПАРТИЈАМА

1. Позив за подношење понуде ЈН 9/2018 

2. Конкурсна документација ЈН 9/2018

Датум објаве: 04.07.2018.

3. Питање и одговор 1, ЈН 9/2018

Датум објаве: 09.07.2018.